ภารกิจผู้บริหาร

ศธ.ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะผู้บริหาร  ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยา...

ทำอย่างไรให้เด็กรู้ภาษาไทย? การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เลขาธิการ กช.มอบแนวคิด  การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ทำอย่างไรให้เด็กรู้ภาษาไทย  ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น&...

สช.ปิดโรงแรมกลางพัทยา จัดแข่งทักษะวิชาชีพโรงงเรียนนอกระบบวิชาเสริมสวย

           นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย เม...

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน

กส.
กน.
กร.
กก.
กท.
กข.
กผ.
ตสน.

ทุนการศึกษา

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                     Contact Webmaster 
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           Email: admin@opec.go.th 
    โทรศัพท์ 02-2821000 ต่อ 330